>

In welke fase het onderzoek zit:

Voorbereidingen

Veldwerk

Analyse

Resultaten