Om de feitelijke ontwikkelingen in de detailhandel scherper te  volgen, laten de provincies Noord-Brabant, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland in 2021 een nieuw koopstromenonderzoek uitvoeren. Het Koopstromenonderzoek 2021 (KSO2021) levert nieuwe data en inzichten op over het profiel, koopgedrag en oordeel van meer dan 100.0000 consumenten en over het functioneren van  centrumgebieden en perifere aankoopplaatsen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door I&O Research, Bureau Stedelijke Planning en BRO.

De basis van het onderzoek vormt een grootschalige consumenten enquête  onder inwoners van de provincies Noord-Brabant, Noord-Holland, Utrecht, Zuid-Holland, Almere en Lelystad, een deel van de provincie Gelderland (Rivierenland) en de ring van gemeenten eromheen. De enquête brengt de (ruimtelijke) kooporiëntatie alsmede het (meer kwalitatieve) koopgedrag van de bevolking in beeld.

Het onderzoeksgebied voor het Koopstromenonderzoek 2021 bestaat uit alle gemeenten in de provincies Noord-Brabant, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland. Ook Almere en Lelystad en de gemeenten in Rivierenland maken deel uit van het onderzoeksgebied. Om ook voor de aan de rand van het onderzoeksgebied gelegen gemeenten een volledig beeld te kunnen geven van de verzorgingspositie, wordt er ook veldwerk uitgevoerd in een ring van randgemeenten rondom het onderzoeksgebied in zowel Nederland als België. Hieronder ziet u welke gemeenten deel uitmaken van het onderzoeksgebied en het randgebied.

Begin 2022 staan de resultaten op deze website. Hier vindt u dan ook de onderzoeksresultaten van alle gemeenten en aankooplocaties (met voldoende respons) in de Randstad, Noord Brabant, Almere, Lelystad en Rivierenland.