Veldwerk Koopstromenonderzoek 2021 in september van start

Groot onderzoek naar koopgedrag in de Randstad en Noord-Brabant

Augustus 2021 – De detailhandel is de afgelopen jaren veranderd. Waar het online winkelen een sterke groei heeft doorgemaakt, is op straat vaker leegstand zichtbaar en veranderen winkels in bijvoorbeeld horeca of woningen. Gemeenten en provincies zetten zich samen met winkeliers in voor aantrekkelijke binnensteden, dorpscentra en een compleet winkelaanbod. Om dit zo goed mogelijk te doen, is periodiek onderzoek naar koopgedrag van groot belang.

Begin september start in de Randstad en Noord-Brabant daarom een grootschalig onderzoek. Dat onderzoek brengt in beeld waar inwoners boodschappen doen, winkelen en doelgerichte aankopen doen en hoe tevreden ze zijn over de verschillende aankooplocaties. Deze informatie brengt het functioneren en de aantrekkelijkheid van winkelgebieden in beeld en helpt daarmee gemeenten en provincies bij het versterken en verbeteren van winkelvoorzieningen. I&O Research en bureaus BRO en BSP voeren het onderzoek uit in opdracht van de Provincies Noord-Brabant, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland.

Deelnemers gezocht

Begin september start het veldwerk. In deze periode worden inwoners uitgenodigd voor deelname aan het onderzoek. Zij ontvangen namens de provincies een schriftelijke uitnodiging in de brievenbus. De huishoudens zijn willekeurig geselecteerd. Deelnemen kan door online een vragenlijst in te vullen. Inwoners die geen brief krijgen, maar wel graag willen meedoen kunnen de vragenlijst invullen via www.startvragenlijst.nl/koopgedrag

Onder alle deelnemers van het onderzoek worden 100 Horeca Cadeaukaarten van €25,- verloot.

Privacy gewaarborgd

De privacy van deelnemers is gewaarborgd in overeenstemming met de nieuwe privacywetgeving (AVG). Antwoorden van deelnemers zijn niet gekoppeld aan hun woonadres en worden uitsluitend gebruikt voor het Koopstromenonderzoek 2021.

Meer informatie

Voor meer informatie over het onderzoek is er de website www.kso2021.nl. Daar staat onder andere een kort filmpje met uitleg over het onderzoek. Mailen kan naar info@kso2021.nl.

***

Voorbereidingen Koopstromenonderzoek 2021 van start

April 2021 – De combinatie I&O Research en de adviesbureaus BRO en Bureau Stedelijke Planning gaat voor vier provincies aan de slag met het grootste koopstromenonderzoek ooit. Aan het Koopstromenonderzoek 2021 (KSO2021) doen de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Brabant mee. Het onderzoek richt zich daarmee op 60% van de Nederlandse huishoudens. Op deze website vindt u alle informatie over (de voortgang van) het onderzoek.

Inzicht detailhandel, horeca, ontspanning en impact coronacrisis

Het KSO2021 levert nieuwe data en inzichten over het functioneren van centrumgebieden aan de hand van het koopgedrag en oordelen van de meer dan 100.000 consumenten die we gaan enquêteren. Provincie Noord-Brabant doet dit jaar voor het eerst mee. Voor de drie Randstadprovincies vergelijken we de uitkomsten met de koopstromenonderzoeken uit 2018 en 2016. Nieuw is dat het onderzoek naast detailhandel ook horeca en ontspanning meeneemt. Ook de tijdelijke en structurele impact van de coronacrisis komt in beeld.

Belangrijk voor overheden, gemeenten, vastgoedeigenaren, ondernemers en centrummanagers

De uitkomsten van het KSO2021 vormen belangrijke bouwstenen voor:

Planning

Het online en telefonisch veldwerk voor het KSO2021 vindt kort na de zomervakantie plaats mits de detailhandel en horeca dan weer (enige tijd) normaal open zijn. Anders volgt uitstel.
De analyse en duiding van de data vindt in de winter plaats en het eindrapport volgt in februari 2022. Het onderzoek vindt plaats volgens de geldende privacyregels voor marktonderzoek.