Hoofdrapport

Het hoofdrapport presenteert de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek. Hierbij vormt het in beeld brengen van ruimtelijke verschuivingen in het koopgedrag van inwoners van het onderzoeksgebied een belangrijk uitgangspunt. Naast veranderingen in de koopstromen kijken we in het hoofdrapport ook naar de ontwikkeling van het winkelaanbod en naar het consumentengedrag. Het rapport bevat een samenvatting van de belangrijkste resultaten en een beschouwing op de resultaten.

Bijlagen

Rapportage KSO Rivierenland

Voor de regio Rivierenland is een aparte rapportage opgesteld. U kunt deze hier downloaden:
Koopstromen Rivierenland 2022.pdf

Online tool

Op deze pagina treft u een tool waarmee u zelf per gewenste gemeente of winkelgebied voor alle onderdelen van het onderzoek figuren kunt samenstellen. Het dashboard is ingedeeld naar 4 thema’s, te weten: Omzet & bestedingen, Winkels & werkgelegenheid, Bezoekkenmerken & waardering en Horeca & leisure. De uitkomsten worden vergeleken met een benchmark (groep gemeenten/ winkelgebieden van vergelijkbare omvang).
    Ga naar de online tool

Factsheets

De factsheets bevatten voor gemeenten en winkelgebieden een analyse van de huidige koopstromen, een vergelijking van koopstromen door de tijd en een vergelijking met gemeenten van vergelijkbare omvang. Op de factsheets staan ook weblinks naar kaartbeelden. Naast winkelaanbod is eveneens een analyse van vervoermiddel en waardering van de winkelvoorzieningen opgenomen op de factsheet.
    Ga naar de factsheets

Kaarten

Bij de factsheets horen kaarten van de herkomst en bestemming van bestedingen. Deze kaarten zijn in een online kaartendashboard beschikbaar voor gemeenten en winkelgebieden.
    Ga naar het kaartendashboard

Download datasets

De resultaten van Koopstromenonderzoek 2021 zijn nu ook beschikbaar in Excel-formaat. De structuur van de dataset is geschikt voor analyse in bijvoorbeeld Power BI en Tableau maar ook voor het maken van een draaitabel in Excel.
Kijk voor een toelichting op het gebruik op het eerste tabblad. Voor vragen kunt u contact opnemen via info@kso2021.nl.

KSO2021 dataset Omzet en bestedingen gemeenten (2Mb)

KSO2021 dataset Omzet en bestedingen winkelgebieden (2Mb)

KSO2021 dataset Bezoekkenmerken en waardering gemeenten (12Mb)

KSO2021 dataset Bezoekkenmerken en waardering winkelgebieden (32Mb)

KSO2021 dataset Winkelaanbod gemeenten (1Mb)

KSO2021 dataset Winkelaanbod winkelgebieden (3Mb)