< terug naar Online tool

Op de pagina Online tool treft u een applicatie waarmee u zelf per gewenste gemeente of winkelgebied voor alle onderdelen van het onderzoek figuren kunt samenstellen. Waar mogelijk en van toepassing worden uitkomsten vergeleken met een benchmarkgroep (een groep gemeenten/ winkelgebieden van vergelijkbare omvang).

U vindt figuren over de volgende onderwerpen:

Bestedingen en Koopstromen

Bezoekkenmerken & Waardering

Winkels en werkgelegenheid

Horeca en leisure